Versterkt Streekbeleid

combinatielogo.jpg

Met het project ‘Versterkt Streekbeleid’ dat wordt gefinancierd vanuit ESF wil RESOC Westhoek op verschillende domeinen doordacht en actiegericht te werk gaan. Het streekpact 2013-2018 blijft onze leidraad, maar aan de hand van de ESF-oproep wil de regio specifiek werken op de volgende 5 luiken:

  1. Ontwikkeling van een stedelijke motor ten behoeve van de ganse regio
  2. De verkenning van het concept West Hoek Business District
  3. Naar een actiever en gebiedsdekkend tewerkstellingsbeleid
  4. De uitbouw van de Streekwerking Kust
  5. Ontwikkeling en coördinatie van het samenwerkingsverband

West4Work: Save the date(s)

Save_the_date_W4W.jpg

Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. Wie werkbaar werk heeft, ervaart meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Daarom organiseren de West-Vlaamse RESOC’s, DiverscityPOM West-Vlaanderen en een tweede editie van WEST4WORK, dé arbeidsmarkt-happening bij uitstek over werkbaar werk in West-Vlaanderen.

Aan de hand van diverse workshopsseminariesinfomarkten enarbeidsmarktsymposia willen we zowel werkgevers als middenveld informeren en inspireren over werkbaar werk. Of met andere woorden: hoe kunnen we jobs creëren met voldoende autonomie en leermogelijkheden, die goed te combineren zijn met het privéleven, die motiverend werken en problematische stress tot een minimum weten te herleiden?

Om de regio’s en sectoren in West-Vlaanderen zo goed als mogelijk te bedienen, wordt WEST4WORK in een heuse roadshow-formule uitgerold:


Zuid-West-Vlaanderen
Maak van je werk een sterk merk | 28 maart 2017, Harelbeke
 
Westhoek
Talent ontwikkelen op de werkvloer?! Een win-win! | 8 juni 2017, Nieuwpoort

Midden-West-Vlaanderen
Duurzaam & werkbaar loopbaanbeleid | 26 juni 2017, Roeselare

Kust
Werkbaar werk in de horeca | 25 september 2017, Oostende
 
Noord-West-Vlaanderen
Zorg voor werkbaar werk! | 31 oktober 2017, Brugge
 


Deelname is gratis.
Binnenkort meer info via www.west4work.be

© Resoc Westhoek | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD